ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช เขียนบทความ เลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี ใน ผู้จัดการรายวัน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 51 ที่ผ่าน อ่านแล้วต้องขอเก็บไว้ใช้สำหรับลูกปัญญ์

 1. เล่านิทานก่อนนอน ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่า
 2. อย่าสอนให้เด็กอิจฉา ริษยา อย่าให้เกิดการเปรียบเทียบ
 3. อย่าขู่เด็ก ควรใช้เหตุผล ใช้การหว่านล้อมมากกว่าข่มขู่ หรือหลอก
 4. ผู้ใหญ่ควรรักษาอารมณ์ให้คงเส้น คงวา ไม่ลงโทษโดยใช้อารมณ์
 5. อย่านำปัญหาครอบครัว การเมือง การงานมาพูดให้เด็กฟัง
 6. พ่อ-แม่ควรมีเวลาอยู่กันพร้อมหน้า โดยเฉพาะอาหารเย็น
 7. พาลูกไปงานตามสมควร เพื่อไม่มีประสบการณ์ในการวางตัว
 8. ไม่ควรให้รางวัลเด็กอย่างพร่ำเพรื่อ การที่เด็กประพฤติดี เรียนดี ถือเป็นการทำหน้าที่อยู่แล้ว
 9. ไม่ควรให้เงินเด็กมากเกินไป
 10. ควรสอนเด็กด้วยการทำเป็นแบบอย่าง
 11. พ่อแม่ต้องพาเด็กไปวัดไปหาพระ และประกอบพิธีทางศาสนา
 12. ที่บ้านควรมีตู้หนังสือ สอนการรักการอ่านให้กับเด็ก การอ่านหนังสือเป็นการสร้างสมาธิและการคิด
 13. การที่จะทำให้เด็กมีจิตใจดี มีเมตตากรุณานั้น ไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้เด็กมีสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข การเลี้ยงหมามีผลต่อการสร้างความเมตตา และทำให้จิตใจอ่อนโยนยิ่งกว่าการฟังหรือเล่นดนตรี เพราะการเลี้ยงหมาเป็นปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต
 14. ควรหางานอดิเรกให้เด็กทำ เพราะเป็นการสอนการใช้เวลาว่างที่ดี
 15. ควรสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก โดยยกตัวอย่างผู้มีความดี หรือประสบความสำเร็จให้เด็กอยากเอาอย่าง
 16. ควรสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เด็ก ให้เด็กทำสิ่งที่ง่ายไปหายาก และคอยให้กำลังใจ ไม่ตำหนิหากเด็กมีความผิดพลาด
 17. สอนให้เด็กมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนโยน แต่ก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง
 18. ให้เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว
 19. ไม่สนับสนุนให้เด็กชอบความหรูหรา ฟุ่มเฟือย หรือนิยมวัตถุสินค้าราคาแพง
 20. สอนให้เด็กเข้าใจว่า การตรงต่อเวลามีความสำคัญ
 21. สอนให้เด็กตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 22. สอนให้เด็กมีความอดทนในการทำงาน และทำงานอย่างมีคุณภาพ
 23. สอนให้เด็กรู้จักการแบ่งเวลา
 24. สอนให้เด็กมีวินัยในตนเอง ควบคุมตัวเองได้ ใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์
 25. สอนให้เด็กมองโลกในแง่ดี รู้จักอุเบกขา และการให้อภัย ไม่ผูกใจเจ็บอาฆาตคน แต่ต้องรู้จักระมัดระวังตัว หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และความรุนแรง
 26. สอนให้เด็กรู้จักเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
 27. พาเด็กไปเที่ยวในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อย้อมใจให้เกิดความรักในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 28. เวลาเด็กทำผิด หากไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงก็เพียงแต่ตักเตือน การตักเตือนอาจใช้เพียงภาษากายก็พอ ไม่จำเป็นต้องดุด่าว่ากล่าว หากเด็กรู้ตัวว่าผิดแล้วก็ไม่ควรซ้ำเติม
 29. ให้ความไว้วางใจแก่เด็ก ไม่ใช่เอาแต่ห้ามหรือคอยระแวดระวังจับผิด
 30. ให้ความเป็นเพื่อนกับเด็ก

ข้อมูลจาก ผู้จัดการรายวัน – เลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.