ช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ปี ๒๕๕๕ ก่อนขึ้นอนุบาล ๒ ให้ ปัญญ์ ไปเรียน summer ที่โรงเรียน ตั้งใจให้อยู่กับเพื่อนๆ อยู่กับคุณครู ๑ เดือน (เดือนเม.ย.) มากขึ้น โดยการเรียนจะมีทั้งเรียนวิชาการ และทำชิ้นงานศิลปะอีก ๑ ช.ม. ส่วนการพักช่วงปิดเทอม ได้หยุดพักอยู่บ้านเกือบเดือน

การเรียนจะเป็นรูปแบบเรียนๆ เล่นๆ ผ่อนคลายกว่าภาคเรียนปรกติ เลิกเรียนตอนบ่ายสอง มีผลงานจากการเล่นมาฝากให้พ่อ-แม่ดูหลายชิ้น มีภาพวาด ภาพระบายสี ผลงานจากดินน้ำมัน/แป้งโด้ว์

ส่วนเรียนวิชาการ มีสะกดคำภาษาไทย เริ่มเรียนสะกดตัวอักษร+สระ เช่น ม-า มา, ป-า ปา แล้ว

ภาษาอังกฤษ ก็เริ่มสะกดคำแล้ว โดยเริ่มจากการนับ เช่น o-n-e one หนึ่ง, t-w-o two สอง ตอนนี้นับได้ถึง four ล่ะ

ค่าหนังสืออนุบาล ๒ ประมาณ ๑,๗๐๐ บาท
เปิดเทอม ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๕

Comments are closed.