ทำการบ้าน

นั่งทำการบ้าน ตอนนี้เริ่มเขียนตัวหนังสือ แบบไม่ต้องตามรอยประมากขึ้น เร่ิมสะกดคำ กอ-อา กา มากขึ้น

Comments are closed.