content top

ปิดภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖

ช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ปี ๒๕๕๖ ก่อนขึ้นอนุบาล ๓ ปีนี้ ให้ ปัญญ์ ไปเรียนภาคฤดูร้อนเหมือนปีที่แล้ว แต่ปีนี้เรียนกับคุณครูต่างชาติ ใช้ภาษาอังกฤษตลอดวัน แล้วช่วงบ่ายสอง ถึงบ่ายสาม ไปวาดๆ เขียนๆ ในห้องศิลปะ ปิดท้าย ๑๕:๐๐ – ๑๖:๐๐ ไปหัดเล่นไวโอลิน

ทั้งหมดนี้ จับเข่าคุยกับ ปัญญ์ ก่อนเรียนแล้วว่า อยากเรียนหรือไม่ เมื่อลูกบอกว่า อยากเรียนก็ต้องสนับสนุน แต่ปีนี้ มีอาเบียร์มาเป็นสปอนเซอร์ก็เลยสบายหน่อย

Punn - เรียน Violin วันแรก

Punn – เรียน Violin วันแรก

Read More

ปิดภาคฤดูร้อน ๒๕๕๕

ช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ปี ๒๕๕๕ ก่อนขึ้นอนุบาล ๒ ให้ ปัญญ์ ไปเรียน summer ที่โรงเรียน ตั้งใจให้อยู่กับเพื่อนๆ อยู่กับคุณครู ๑ เดือน (เดือนเม.ย.) มากขึ้น โดยการเรียนจะมีทั้งเรียนวิชาการ และทำชิ้นงานศิลปะอีก ๑ ช.ม. ส่วนการพักช่วงปิดเทอม ได้หยุดพักอยู่บ้านเกือบเดือน

การเรียนจะเป็นรูปแบบเรียนๆ เล่นๆ ผ่อนคลายกว่าภาคเรียนปรกติ เลิกเรียนตอนบ่ายสอง มีผลงานจากการเล่นมาฝากให้พ่อ-แม่ดูหลายชิ้น มีภาพวาด ภาพระบายสี ผลงานจากดินน้ำมัน/แป้งโด้ว์

ส่วนเรียนวิชาการ มีสะกดคำภาษาไทย เริ่มเรียนสะกดตัวอักษร+สระ เช่น ม-า มา, ป-า ปา แล้ว

ภาษาอังกฤษ ก็เริ่มสะกดคำแล้ว โดยเริ่มจากการนับ เช่น o-n-e one หนึ่ง, t-w-o two สอง ตอนนี้นับได้ถึง four ล่ะ

ค่าหนังสืออนุบาล ๒ ประมาณ ๑,๗๐๐ บาท
เปิดเทอม ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๕

Read More

เลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี

ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช เขียนบทความ เลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี ใน ผู้จัดการรายวัน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 51 ที่ผ่าน อ่านแล้วต้องขอเก็บไว้ใช้สำหรับลูกปัญญ์

 1. เล่านิทานก่อนนอน ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่า
 2. อย่าสอนให้เด็กอิจฉา ริษยา อย่าให้เกิดการเปรียบเทียบ
 3. อย่าขู่เด็ก ควรใช้เหตุผล ใช้การหว่านล้อมมากกว่าข่มขู่ หรือหลอก
 4. ผู้ใหญ่ควรรักษาอารมณ์ให้คงเส้น คงวา ไม่ลงโทษโดยใช้อารมณ์
 5. อย่านำปัญหาครอบครัว การเมือง การงานมาพูดให้เด็กฟัง
 6. พ่อ-แม่ควรมีเวลาอยู่กันพร้อมหน้า โดยเฉพาะอาหารเย็น
 7. พาลูกไปงานตามสมควร เพื่อไม่มีประสบการณ์ในการวางตัว
 8. ไม่ควรให้รางวัลเด็กอย่างพร่ำเพรื่อ การที่เด็กประพฤติดี เรียนดี ถือเป็นการทำหน้าที่อยู่แล้ว
 9. ไม่ควรให้เงินเด็กมากเกินไป
 10. ควรสอนเด็กด้วยการทำเป็นแบบอย่าง
 11. พ่อแม่ต้องพาเด็กไปวัดไปหาพระ และประกอบพิธีทางศาสนา
 12. ที่บ้านควรมีตู้หนังสือ สอนการรักการอ่านให้กับเด็ก การอ่านหนังสือเป็นการสร้างสมาธิและการคิด
 13. การที่จะทำให้เด็กมีจิตใจดี มีเมตตากรุณานั้น ไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้เด็กมีสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข การเลี้ยงหมามีผลต่อการสร้างความเมตตา และทำให้จิตใจอ่อนโยนยิ่งกว่าการฟังหรือเล่นดนตรี เพราะการเลี้ยงหมาเป็นปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต
 14. ควรหางานอดิเรกให้เด็กทำ เพราะเป็นการสอนการใช้เวลาว่างที่ดี
 15. ควรสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก โดยยกตัวอย่างผู้มีความดี หรือประสบความสำเร็จให้เด็กอยากเอาอย่าง
 16. ควรสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เด็ก ให้เด็กทำสิ่งที่ง่ายไปหายาก และคอยให้กำลังใจ ไม่ตำหนิหากเด็กมีความผิดพลาด
 17. สอนให้เด็กมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนโยน แต่ก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง
 18. ให้เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว
 19. ไม่สนับสนุนให้เด็กชอบความหรูหรา ฟุ่มเฟือย หรือนิยมวัตถุสินค้าราคาแพง
 20. สอนให้เด็กเข้าใจว่า การตรงต่อเวลามีความสำคัญ
 21. สอนให้เด็กตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 22. สอนให้เด็กมีความอดทนในการทำงาน และทำงานอย่างมีคุณภาพ
 23. สอนให้เด็กรู้จักการแบ่งเวลา
 24. สอนให้เด็กมีวินัยในตนเอง ควบคุมตัวเองได้ ใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์
 25. สอนให้เด็กมองโลกในแง่ดี รู้จักอุเบกขา และการให้อภัย ไม่ผูกใจเจ็บอาฆาตคน แต่ต้องรู้จักระมัดระวังตัว หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และความรุนแรง
 26. สอนให้เด็กรู้จักเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
 27. พาเด็กไปเที่ยวในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อย้อมใจให้เกิดความรักในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 28. เวลาเด็กทำผิด หากไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงก็เพียงแต่ตักเตือน การตักเตือนอาจใช้เพียงภาษากายก็พอ ไม่จำเป็นต้องดุด่าว่ากล่าว หากเด็กรู้ตัวว่าผิดแล้วก็ไม่ควรซ้ำเติม
 29. ให้ความไว้วางใจแก่เด็ก ไม่ใช่เอาแต่ห้ามหรือคอยระแวดระวังจับผิด
 30. ให้ความเป็นเพื่อนกับเด็ก

ข้อมูลจาก ผู้จัดการรายวัน – เลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี

Read More
content top