ภูนาคำ เลย

ต้นหนาว ที่ ด่านซ้าย จ.เลย

ปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ ต้องพา ปัญญ์ ไปรับลมหนาวแถวอิสานตอนบน อยากไป เชียงคาน ที่ใครๆ ก็พูดถึง แต่ที่พักเต็มหมด เลยเลือกที่ ภูนาคำ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

Read More